Sijoittajille

Euroopassa tuotetaan vuosittain yli 25 miljoonaa tonnia muovijätettä, josta vain alle 30% hyödynnetään kierrätykseen, ja siitä uusiokäyttöön vain muutama prosentti. Valtaosa "kierrätetystä" muovista menee polttoon.

EU:n alueella on asetettu muovijätteen kierrätyksen viitteelliseksi tavoitteeksi 55% jo vuodelle 2020. Nykyisellään se on vain muutaman prosentin verran.

EU:n arvion mukaan hukkaan menevän muovijätteen arvo on noin 70-105 miljardia euroa vuodessa.

EPSI arvoketju pitää sisällään laitteiston valmistuksen, huollon ja ylläpidon sekä laitteen läpi menneen muovijätteen kuljetuksen sekä myynnin uusiokäyttöön.

Laatu ja toimivuus ovat ensisijaisia tekijöitä yhteistyökumppaneita valitessa.

Alalla vallitsevista kilpailijoista poikkeamme mm massiivisen ja kalliin kuljetuskaluston puuttumisella. Meidän missiomme on pakata muovijäte tiiviimmin, niin ettei ilmaa kuljeteta jätteenä.

Ala on kiihtyvää vauhtia kehittyvä, ja myös globaali poliittinen tahtotila tukee tehokasta sekä puhtaampaa tapaa käsitellä muovia.

Osakeanti on meneillään juuri nyt.

Lisätietoja sähköpostitse jukka.peltola@epsi.fi