EPSI Arvoketju


Laite toimitetaan asiakkaalle asennettuna.
Asiakas syöttää muovijätteen laitteen läpi, jolloin siitä tulee uusiomuovin raaka-ainetta. Laite on helppokäyttöinen, eikä se vaadi erillistä työvoimaa, kuten esim jotkut pakkaajat tai sulatusmenetelmät.
EPSI noutaa raaka-aineen ja ne toimittaa eteenpäin uudelleen käytettäväksi.
Kun raaka-aineen laatu ja puhtaus on tarkastettu, määräytyy mahdollinen hyvitys, joka maksetaan asiakkaalle (muovin kerääjälle).